Wyniki Powiatowej Gimnazjady i Licealiady w LA w Sztumie!

Wyniki z Pow Gim LA 2017(1)

Wyniki z PowLice LA 2017(2)