Wyniki Czwartków LA w Sztumie!

Podajemy wszystkie wyniki wczorajszych czyli VII edycji Czwartków LA w Sztumie oraz punktacje po siedmiu edycjach. Najlepszy wynik zawodów to 125 cm Juli Sałek SP1 Sztum – rocz. 2007 – 141 pkt!

wyniki22.05

wyniki po7

Zapraszamy jutro na Finał Czwartków Miejskich LA na stadionie miejskim w Sztumie, połączony z zakończeniem, ogłoszeniem wyników, dekoracją najlepszych medali. Za najlepsze wyniki w kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców – puchary oraz losowanie roweru wśród uczestników, którzy będą mieli w czwartek 6 startów , czyli 5 przypinek.Dla wszystkich uczestników kiełbaska z grilla, drożdżówka i napój. Zapraszamy Rodziców, Dziadków, opiekunów. Również poczęstunek!

Organizatorzy: LKS Zantyr Sztum i SCK.