Wyniki Czwartków LA w Sztumie….!!!

Podajemy wyniki z trzech Czwartków LA organizowanych przez LKS Zantyr Sztum i SCK na sztumskim stadionie w opracowaniu Pani Agnieszki. Dziękujemy!!! Dofinansowano ze środków Miasta i Gminy Sztum: „Rozwój sportu szkolnego wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Sztum.”

24.09.2020 – Czwartki LA w Sztumie….