Wyjazd do parku linowego w Malborku!

W dniu dzisiejszym ponad 40-osobowa grupa dzieci z Miasta i Gminy Sztum z opiekunami/uczniowie SP2 Sztum, ZS Czernin i Gimnazjum Sztum/ wyjechała do Parku Linowego w Malborku w ramach zadania: Żyj zdrowo i wzorowo – uczęszczając na pozalekcyjne zajęcia sportowe.”

„Zadanie finansowane ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2017″

To nagroda dla dzieci ze szkół z Miasta i Gminy Sztum nie za udział w biegu a za doping i kibicowanie na trasie uczestnikom XXVII Sztumskiego Biegu Solidarności 3 Maja.