Ważna informacja dla trenujących…!!!

Informacja dla młodych zawodników sekcji LA LKS Zantyr Sztum, trenerów i Rodziców. Uwaga: spełniamy wszystkie wymogi -trenujący zawodnicy, trenerzy i klub posiadają aktualne licencje PZLA. Odpowiedzialność za przemieszczanie się dzieci do lat 16 na trening jest po stronie Rodziców. Treningi od 4 do 16 stycznia 2021 roku codziennie na hali SP1 Sztum/za wyjątkiem niedzieli 10 stycznia b.r./ od 11.00 do 13.00.