W imieniu organizatorów zapraszamy do Dzierzgonia!!!