Regulamin zawodów

I. Cel

 • popularyzowanie biegania jako najprostszej formy ruchu
 • promocja Miasta i Gminy Prabuty
 • promocja Powiatu Kwidzyńskiego
 • promocja Województwa Pomorskiego

II. Organizatorzy i partnerzy

Prabuckie Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Szkolnego przy współudziale: Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu, Miejskiej Hali Sportowej w Prabutach,  Związku Harcerstwa Polskiego Szczep Prabuty.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Marek Szulc Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty

III. Termin i miejsce

24 września (sobota) 2016 roku, godzina 14.00.

Start i meta ul. Rynek (przy fontannie Rolanda) . Przebieralnie zostaną usytuowane na placu przy konkatedrze, 100 m. od miejsca startu. Biuro zawodów oraz przechowalnia rzeczy czynne od godziny 11.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2

IV. Program zawodów – kategorie wiekowe, dystanse

 • 14.00 – bieg przedszkolaków ”Skrzatów” – rocz. 2010 i mł – dystans 400 m.
 • 14.15 – bieg dziewcząt rocz. 2008 – 2009 – dystans 400 m
 • 14.30 – bieg chłopców rocz. 2008 – 2009 – dystans 400 m
 • 14.45 – bieg dziewcząt rocz. 2006 – 2007 – dystans 800 m
 • 15.00 – bieg chłopców rocz. 2006 – 2007 – dystans 800 m
 • 15.15 – bieg dziewcząt rocz. 2004 – 2005 – dystans 1000 m
 • 15.30 – bieg chłopców rocz. 2004 – 2005 – dystans 1000 m
 • 15.45 – bieg dziewcząt rocz. 2001 – 2003 oraz 1998 – 2000 – dystans 1000 m
 • 16.00 – bieg chłopców rocz. 2001 – 2003 oraz 1998 – 2000 – dystans 2000 m
 • Dekoracja – 5 minut po zakończeniu biegu
 • 16.15 – bieg główny kobiet i mężczyzn – dystans ok. 5500 m /5 pętli ulicami Prabut./

Kategorie wiekowe:

Kobiety:

 • open
 • K18 – 1987 i młodsze
 • K30 – 1986 – 1967
 • K50 – 1966 i starsze

Mężczyźni:

 • open
 • M18 – 1987 i młodsi
 • M30 – 1986-77
 • M40 – 1976-67
 • M50 – 1966-57
 • M60 – 1956 i starsi.

W biegu głównym prawo startu mają zawodnicy urodzeni w roku 2000 i starsi!

Niepełnoletni muszą mieć zgodę rodziców.

17.15 – Dekoracja biegu głównego

V. Zgłoszenia

Zgłoszenia do biegu głównego przez internet na stronie www.elektronicznezapisy.pl oraz w dniu zawodów od godziny 11.00 do 15.30, zapisy dla dzieci w dniu zawodów od godziny 11.00 w biurze zawodów, kończą się 15 minut przed startem. W biegach dzieci obowiązują karteczki z imieniem nazwiskiem, rokiem urodzenia i nazwą szkoły lub klubu. W biegu głównym obowiązują numery startowe nadane przez organizatora.

VI. Opłaty

Opłata startowa za bieg główny wynosi:

 • 20 zł. płatna do dnia 20 września,
 • 30 zł. w biurze zawodów.

Opłaty proszę przesyłać na:

Prabuckie Towarzystwo Rozwoju Sportu Szkolnego, 82-550 Prabuty ul. Obrońców Westerplatte 11c
Bank Spółdzielczy w Prabutach nr rachunku: 04 8319 0003 0001 8656 2000 0010

W dopisku: Opłata startowa za Liwa Cup oraz nazwisko i imię

VII. Nagrody

W biegu głównym „open” – nagrody finansowe, wszyscy, którzy ukończą bieg – pamiątkowe medale, pierwsze sto osób w dniu zawodów, jeśli wystartuje więcej uczestników, pozostali otrzymają medale drogą pocztową.

Mężczyźni, Kobiety (nagrody o tej samej wartości bez względu na płeć)

 • I m – 600zł
 • II m – 500 zł
 • III m – 400 zł
 • IV m – 300 zł
 • V m – 200 zł
 • VI m – 100 zł

W biegach dla dzieci – pierwsza trójka medale i dyplomy. W kategoriach wiekowych biegu głównego – pierwszych trzech zawodników nagrody rzeczowe, dla najstarszej i najstarszego uczestnika nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika mieszkających w gminie Prabuty. Nagrody nie dublują się.

VIII Pakiet startowy

W pakiecie startowym zawodnicy otrzymują pamiątkową koszulkę techniczną, napój izotoniczny i batonik.

IX. Postanowienia końcowe

 • startujemy bez przeciwwskazań, lekarskich
 • organizator zapewnia przebieralnie
 • organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy
 • ubezpieczenie należy do uczestników biegu
 • ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora
 • wszelkie sprawy sporne rozstrzyga dyrektor biegów

Cała impreza pod hasłem „Sport i muzyka”. Gastronomia na miejscu zawodów.

Kontakt: Dyrektor biegu – Mirosław Papis tel. 695698342, e-mail – mpapis@spoko.pl

Adres: Prabuckie Towarzystwo Rozwoju Sportu Szkolnego
ul. Obrońców Westerplatte 11c, 82-550 Prabuty