Uwaga!!! Bezpłatna nauka pływania dla dzieci!

Rozpoczęły się wakacje dla dzieci. Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr Sztum wzorem lat poprzednich podaje informacje  dla Rodziców/opiekunów/ i dzieci- mieszkańców Miasta i Gminy Sztum, że w lipcu realizowane będzie zadanie z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie ze środków Miasta i Gminy Sztum pod nazwą: „Żyj zdrowo i wzorowo – uczęszczając na pozalekcyjne zajęcia sportowe”, czyli:

-bezpłatna nauka pływania dla dzieci z Miasta i Gminy Sztum  od 2 do 31 lipca b.r. w wieku 6-12 lat na kąpielisku miejskim w Sztumie. Zapisy u instruktorów nauki pływania: niedziela 10.00-11.00 w kawiarni Lido, poniedziałek 10.00-11.00-plaża miejska i do wieczora tego dnia w kawiarni LIDO. Po tych terminach lista zostanie zamknięta. Nie będzie dopisywania w trakcie trwania nauki pływania! Zajęcia będą odbywały się  w grupach w zależności o d wieku i umiejętności uczestników od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.00. W dniu 27 lipca b.r./sobota/ planowane są tradycyjne zawody pływackie dla dzieci z nauki pływania. Ponadto niespodzianka ze strony organizatorów dla wszystkich dzieci uczęszczających na naukę pływania .Po raz piętnasty organizujemy naukę pływania dla dzieci. To inicjatywa i pomysł Ryszarda Mazerskiego. Do historii też wrócimy.  REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWO-REKREACYJNYCH