Udana zabawa dla dzieci na kąpielisku miejskim w Sztumie!!!

Mamy nadzieję, że pół setki dzieci z Miasta i Gminy Sztum świetnie bawiło się w dniu dzisiejszym na kąpielisku miejskim w Sztumie podczas mini zawodów pływackich w ramach Letniej Szkoły Pływania. Organizatorem był LKS Zantyr Sztum przy wydatnym wsparciu SCK, SAR Burczyk Estrada, PWiK, LIDO, WOPR, PRINT Sztum. Za sprawne przeprowadzenie imprezy przy super pogodzie i licznej publiczności /Rodzice, Dziadkowie, opiekunowie………itd/ dziękuje Iwonie Burczyk, Markowi Zarańskiemu, Bartoszowi Mazerskiemu, Krzysztofowi Burczykowi, Przemysławowi Syczowi, Mateuszowi Wilczewskiemu, Piotrowi Stefanowiczowi.

„Zadanie z MOPS w Sztumie  finansowane jest ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2018”

Ryszard Mazerski