Tak trzymać!!!

Duża intensywność i różnorodność podczas dzisiejszych zajęć dla dzieci i młodzieży na treningu lekkoatletycznym prowadzonym przez szkoleniowców LKS ZANTYR Sztum w hali SP1 Sztum….Tak trzymać – kandydaci na zawodników i szkoleniowcy!!! „Mam nadzieję, że z tej mąki będzie chleb.”!!! https://photos.klkinj