Sztum wśród najlepszych w Nordic Walking w Polsce w 2020 roku …. !!!

Kobiety 5 km:/wg uzyskanych czasów na mecie/

Telega Małgorzata – 35.36,45 -1 m kat. 30-39 – open 11

Langmesser Kinga – 35.46,90 – 2 m kat. 18.29 – open 12

Malinowska Monika – 36.02,85 – 4 m kat. 40-44 – open 16 m /3 sekundy do podium/

Ruczyńska Ewa – 36.52,70 – 4 m kat. 45-49 – open 26/5 sekund do podium.

Grabowska Bożena – 37.01,70

Langmesser Regina – 38.25,36 – 4 m kat.50-54 – open 46

Halik-Lewandowska Jadwiga – 38.44,50  – 6 m kat.60-64 – open 52

Kołpak Irena – 39.06,30 – 3 m kat. 65-69 – open – 59 m

Mazerska Maria – 43.21,95 – 3 m kat. 70-74

Gruszka Barbara -43.40,15 – 4 m kat. 70-74

Malinowska Grażyna – 44.48,00 – 5 m kat. 70-74

Mężczyźni 5 km:

Grabowski Jacek – 32.46,45 – 2 m kat. 45-49 – open 26 m

Tabor Leszek – 34.21,05 – 5 m  kat. 60-64  – open 45 m

Stępień Andrzej – 34.42.05 – 7 m kat. 18-29 – open 49 m

Kołpak Jan – 35.22,10 –5 m kat. 70-74 –  open 58 m

Olszewski Ryszard – 36.44,95 –6 m kat. 65-69

Mazurkiewicz Antoni – 37.53,49 – 10 m kat.70-79

Lewandowski Roman – 38.52,75 – 7 m kat.65-69

Końcowa klasyfikacja Pucharów Regionalnych/Wągrowiec+ Skrwilno+ Biały Bór + Tarnowskie Góry/w poszczególnych kategoriach wiekowych/ ilość startów była różna od 4 do 1/:

I m  Małgorzata Telega – 40 pkt – komplet punktów w 4 startach

I Gruszka Barbara – 23 pkt – 4 starty

II Monika Malinowska – 21 pkt – 3 starty

II m Jan Kołpak -30 pkt -4 starty

II m Jacek Grabowski – 31 pkt

II m Ryszard Olszewski – 24 pkt – 4 starty

III m Kinga Langmesser – 16 pkt – 2 starty

III m Bożena Grabowska – 19 pkt – 4 starty

III m Grażyna Malinowska – 20 pkt – 3 starty

IV m Ewa Ruczyńska – 14 pkt – 3 starty

IV m Kołpak Irena – 21 pkt – 4 starty

IV m Maria Mazerska – 19 pkt – 3 starty

IV m Lewandowski Roman – 14 pkt – 3 starty

VI m Leszek Tabor – 10 pkt – 2 starty

VII m Regina Langmesser – 10 pkt – 2 starty

VII m Andrzej Stępień – 7 pkt – 2 starty

VIII m Jadwiga Halik – Lewandowska – 9 pkt – 2 starty

XI m Mirosław Podolski – 5 pkt

XI m Antoni Mazurkiewicz – 4 pkt

Dla wszystkich ogromne gratulacje!!!

Wyjazd sponsorowany ze środków Miasta i Gminy Sztum. Doskonała promocja Sztumu w Tarnowskich Górach!!!

Sztumskiej ekipie towarzyszył Ryszard Mazerski /fotorelacje własne na www.zantyr.pl i FB./