Sprawdzian w marszu NW..

https://photos.google. Podczas dzisiejszego treningu w marszu N W obiecujący sprawdzian na dystansie 8 km: 53.41 – Jacek Grabowski; 56.23 – Jan Kołpak; 58.04 – Bożena Grabowska; 58.07; Monika Malinowska; 58.20 – Ryszard Olszewski. Z utęsknieniem czekamy na pierwsze starty.