Ruszyła nauka pływania dla dzieci !!!

https://photos.google. fotorelacja

Kolejne zajęcia nauki pływania dla dzieci z terenu Miasta I Gminy Sztum na kąpielisku w Sztumie przy ograniczonej ilości i przepisami rozpoczęte. Organizowane po raz 15-ny przez LKS Zantyr Sztum pod kierunkiem doświadczonych instruktorów I.Burczyk i M.Zarańskiego. „Zadanie finansowane ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2020”