Ruszają zapisy na Bieg 3 Maja!!!

Ruszają o północy z 8 na 9 stycznia 2020 roku długo oczekiwane zapisy na bieg na dystansie 10 km/atest/ podczas XXX Jubileuszowego Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności 3 Maja 2020, jak również Mistrzostw Służb Więziennych. Kategorie wiekowe co 5 lat. Limit 300 miejsc. Uwaga !!! Trzy pierwsze osoby, które się zapiszą ma udział bezpłatny, nie dokonują opłat. https://elektronicznezapisy.pl/ Zapisy na marsz Nordic Walking 5 km wkrótce.

REGULAMIN
XXX Jubileuszowego Międzynarodowego Sztumskiego
Biegu Solidarności 3 Maja
w skład którego wchodzą według oddzielnych regulaminów:
-VI Mistrzostwa Pracowników Służby Więziennej na 10 km i Biegi dla dzieci i młodzieży Marsz Nordic Walking
I. Cel.

 • uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 r.
 • popularyzowanie biegania oraz marszów Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu.
 • promocja Miasta i Gminy Sztum
 • 15 lat działalności Lekkoatletycznego Klubu Sportowego ” Zantyr „ Sztum
  II. Organizatorzy,
  Miasto i Gmina Sztum i Lekkoatletyczny Klub Sportowy „ZANTYR” Sztum,
  III, Współorganizatorzy i partnerzy.
  Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Starostwo Powiatowe w Sztumie, Zakład Karny w Sztumie, Sztumskie Centrum Kultury, Sztumska Agencja Rozrywkowa „Burczyk-Estrada”, Pomorski Okręgowy Związek LA w Gdańsku, Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie i liczni darczyńcy.
  III. Patronaty.
 • honorowy – Leszek Tabor – Burmistrz Miasta i Gminy Sztum,
 • medialny – Dziennik Bałtycki, Telewizja Regionalna Sztum. Portal MartonyPolskie.Pl
  IV. Termin i miejsce.
 • 3 maja 2020 r. godz.15.00 – Start przy sklepie Biedronka na ul. Baczyńskiego a meta przy Urzędzie Miasta i Gminy Sztum na ul. Mickiewicza.
 • Długość trasy wynosi 10 km – /atest PZLA/. Ulicami Sztumu i Bulwarem Zamkowym oraz wokół Jeziora Zajezierskiego /dwie pętle/.
 • Biuro zawodów, przebieralnie, przechowalnia rzeczy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie, ul. Reja 15
 • czynne w dniu 3 maja 2020 r. od godziny 10.00.
 • Natryski na stadionie miejskim w Sztumie, ul. Reja (w odległości 400 m od biura zawodów).
  V. Kategorie wiekowe.
 • klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
 • klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn
 • K i M-18 (18-29 lat)
 • K i M-30 (30-34 lata)
 • K i M-35 (35-39 lat)
 • K i M-40 (40-44 lata)
 • K i M-45 (45-49 lat)
 • K i M-50 (50-54 lata)
 • K i M-55 (55-59 lat)
 • K-60+ (60 lat i więcej)
 • M-60 (60-64 lata)
 • M-65 (65-69 lat)
 • M-70 (70-74 lata)
 • M-75 (75-79 lat)
 • M-80+ (80 lat i więcej)
  VI. Biegi dla dzieci i młodzieży oraz marsz Nordic Walking.
  Według oddzielnych regulaminów.
  VII. Mistrzostwa Służby Więziennej w biegu na 10 km
  Według oddzielnego regulaminu.
  VIII. Zgłoszenia i weryfikacja.
 • Zgłoszenia do biegu głównego przez portal www.elektronicznezapisy.pl, do wyczerpania limitu. Za zgłoszonego uważamy osobę z opłatą wpisowego w systemie Tpay przy zapisach. Limit uczestników ustala się na 300 osób w biegu głównym na 10 km i 100 osób w marszu Nordic Walking!!
 • W dniu zawodów opłata startowa w kwocie 60 zł dla chętnych w miarę wolnych miejsc, informacje o możliwości zapisów w dniu zawodów podamy do 30 kwietnia b.r po godz. 20.00.!!!
 • Wszyscy zawodnicy startujący w tym biegu głównym muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym w dniu 3 maja 2020 r. od godziny 10.00. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.
 • Udział w biegu mogą brać osoby, które ukończyły 18 lat.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu.
  IX. Nagrody.
 • W biegu głównym „Open” – nagrody finansowe lub rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów oraz puchary dla pierwszej szóstki K i M.
 • W kategoriach wiekowych biegu głównego – pierwszych trzech zawodników statuetki lub puchary.
 • Nagrody nie dublują się w biegu głównym.
 • Mistrzostwa par małżeńskich w biegu i NW (łączny czas)dla pierwszych trzech nagrody rzeczowe i statuetki. Nagroda dla zawodnika za udział w 30 w biegach Sztumskiego Biegu Solidarności 3 Maja! Puchary dla zawodników LKS Zantyr za największą ilość startów w biegu 3 Maja w 15-leciu LKS Zantyr.
  Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach oraz uwzględnienia dodatkowych kategorii.
 • Z okazji 15-lecia LKS Zantyr 15 pucharów dla najlepszych 5 sztumskich zawodniczek i 10 zawodników (mieszkańcy miasta i gminy Sztum) w biegu głównym na dystansie 10 km!!!
  Nagrody specjalne:
  Dla najstarszej i najstarszego uczestnika,
  Nagrody do losowania wśród uczestników biegów.
  Dla wszystkich uczestników-medale, napoje, posiłek a w biegu 10 km i marszu Nordic Walking – koszulki
  UWAGA:
   Osoby nagradzane muszą obowiązkowo przedstawić numer PESEL !!!
  X. Opłaty startowe:
   Opłaty startowe w biegu głównym:
   10-31.01.2020 r. – 30 zł
   1-29.02.2020 r. – 35 zł
   1-31.03.2020 r. – 40 zł
   1-20.04.2020 r. – 45 zł
   21-30.04.2020 lub do wyczerpania limitu – 50 zł
   w dniu zawodów w miarę wolnych miejsc – 60 zł
  – 20 zł mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum – przez cały okres zgłoszeń do 30. 04. 2019
  – 10 zł członkowie LKS „Zantyr” Sztum – przez cały okres zgłoszeń do 30. 04. 2019
  – Opłaty startowe w systemie „Tpay” przy zgłaszaniu na www.elektronicznezapisy.pl
  – UWAGA!!! Nieopłaceni w ciągu trzech dni będą automatycznie kasowani. Trzeba się będzie zapisać ponownie, w przypadku decyzji o starcie.
  – Uwaga! Zapisy mogą być wcześniej zamknięte po uzyskaniu limitu zgłoszeń.
  – W dniu imprezy opłata startowa dla wszystkich uczestników biegu i marszu Nordic Walking w kwocie 60 zł w biurze zawodów /w miarę wolnych miejsc /.
  – Opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.
  XI. Sprawy różne
  W biegu głównym obowiązywać będą chipy – (zwrot po ukończeniu biegu)-losowanie z chipów!!!
  – Startujemy bez przeciwwskazań lekarskich, na własną odpowiedzialność, podpisując oświadczenie.
  – Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do uczestników biegu.
  – Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadku lub odniesionych obrażeń, poniesienia śmierci lub jakichkolwiek innych strat
  – Organizator zapewnia przebieralnie, depozyt, prysznice, masaże.
  – Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy.
  – Ubezpieczenie należy do uczestników biegu.
  – Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach promocyjnych i informacyjnych wszelkich materiałów filmowych i zdjęć.
  – Zapisz się i wystartuj, na pewno warto.
  Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku i danych osobowych przez organizatora LKS Zantyr Sztum dla celów informacyjnych, reklamowych, promocyjnych w związku z organizacją i przeprowadzeniem imprezy.
  Zgoda obejmuje formy publikacji, w szczególności galeria zdjęć i wyniki zawodów w intrenecie, relacja w gazecie, film promocyjny itp. Wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
  Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku nie jest obowiązkowe ale stanowi warunek udziału w ww. imprezie. Uczestnik ma prawo w każdej chwili dokonać korekty własnych danych osobowych. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor biegów z sędzią głównym zawodów!!!
  Cała impreza pod hasłem „Sport i muzyka”. Gastronomia na miejscu imprezy.
  Kontakt: Ryszard Mazerski – kom. 608038472; Bogdan Cebula-kom. 607130044.
  Adres: LKS ZANTYR, ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum email – sztum@zantyr.pl
  Strona internetowa: www.zantyr.pl ; www.sztum.pl ; www.elektronicznezapisy.pl ; www.maratonypolskie.pl
  Organizatorzy