Regulamin V Sztumskiego Aqauthlonu!!

 

REGULAMIN

V SZTUMSKIEGO  AQUATHLONU

Patronat: Burmistrz Miasta i Gminy Sztum

Organizator: LKS ZANTYR Sztum przy współpracy z SCK, PWiK Sztum, LIDO Sztum i SAR Burczyk Estrada

Termin: 29.07.2017r. (sobota)

Miejsce: Plaża Miejska w Sztumie Godzina: 11.00

Do pokonania:

– ok. 800m pływania

– 4,6 km  biegu(trasa wokół jeziora sztumskiego)

Limit uczestników – 50 osób + 10 osób zaproszonych przez organizatora

Zgłoszenia

Udział w zawodach może wziąć każda osoba, która w dniu zawodów będzie miała ukończone 18 lat i okaże dokument tożsamości potwierdzający wiek.

Zapisów na zawody należy dokonywać wyłącznie poprzez stronę elektronicznezapisy.pl

oraz w dniu zawodów w przypadku pozostania wolnych miejsc.

Opłata startowa dla uczestników wynosi 30zł na konto LKS ZANTYR Sztum  z dopiskiem „Wpisowe  V Sztumski Aquathlon”   – 36 8309 0000 0032 7022 2000 0010

Za zapisanych uważamy zgłoszonych elektronicznie i z opłaconym startowym.

Zawodnicy  Lekkoatletycznego Klubu Sportowego  Zantyr Sztum są zwolnieni z opłaty.

Zapisy https://elektronicznezapisy.pl  lub w dniu zawodów. W przypadku dokonaniu opłaty startowej i braku jej statusu jako dokonana na stronie internetowej imprezy uczestnik zobowiązany jest do okazania potwierdzenia dokonania opłaty w biurze zawodów przy odbieraniu numeru startowego.

W ramach zawodów organizator przewiduje następujące klasyfikacje:

OPEN miejsca 1-3 kobiet i mężczyzn

Klubowa LKS ZANTYR- II mistrzostwa Klubu LKS ZANTYR SZTUM w aquathlonie

Wiekowe mężczyzn: do 30 lat, 31-45lat, powyżej 45 lat

Organizator zastrzega sobie prawo do utworzenia dodatkowych kategorii jak również modyfikowania obecnych w zależności od ilości zgłoszonych uczestników.

Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i zobowiązani są do podpisania w dniu zawodów deklaracji o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach i startu na własną odpowiedzialność.

Organizator zapewnia:

– zabezpieczenie trasy pływackiej oraz  biegowej

– opiekę medyczną

– depozyt

– zabezpieczenie strefy zmian

– picie na trasie biegowej

– dla 3 najlepszych kobiet i mężczyzn OPEN organizator przewiduje nagrody rzeczowe lub pieniężne w zależności od ilości pozyskanych sponsorów(zostaną podane  na stronie zantyr.pl)

– dla każdego uczestnika pamiątkowy odlewany medal

-posiłek regeneracyjny

Wszelkie informację można uzyskać pod adresem email jazdzewski.s@gmail.com  lub pod numerem telefonu 667 301 557 Seweryn Jażdżewski oraz śledząc stronę zantyr.pl

Ważne!          

Udział w zawodach należy potwierdzić poprzez odbiór numeru startowego do godziny 10:30.

W przeciwnym razie w miejsce zawodnika, który nie odebrał numeru startowego mogą wystartować osoby, które zgłoszą się w dniu zawodów od godziny 10:30 do 11:00 (z zachowaniem limitu uczestników). O starcie decyduje wówczas kolejność zgłoszeń.

Godzina startu oraz przedziały kategorii wiekowych mogą ulec zmianie o czym uczestnicy zostaną poinformowani na stronie internetowej zantyr.pl

Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organizator  i do niego należy ostateczna interpretacja  regulaminu, a decyzje podjęte przez organizatora są ostateczne.

 

Organizatorzy