Przygotowania do V Mem. W. Murawskiego!


Trwają przygotowania do przeprowadzenia V Mem. Wiesława Murawskiego na stadionie sztumskim w dniu 12 września b.r. o godz. 16.00. Spotkanie części komitetu roboczego memoriału w sprawach organizacyjnych. Zapisy do zawodów od 12 sierpnia na domtelu. Po sukcesach na Mistrzostwach Europy do programu wprowadzono jeszcze jedna konkurencje – pchniecie kulą mężczyzn.!!!! Tak, tak.

Zapraszamy zawodników do udziału, kibiców. Zapraszam wszystkich wychowanków W. Murawskiego i moich na „Spotkanie po latach’ podczas imprezy.
Ryszard Mazerski

REGULAMIN
Patronat honorowy – Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor
Konkurencja Memoriałowa skok w dal kobiet i mężczyzn
1. Organizator: Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr Sztum
Ul. Sienkiewicza 54 82-400 Sztum
2. Współorganizatorzy: *Miasto i Gmina Sztum
*Starostwo Powiatowe Sztum
*Sztumskie Centrum Kultury
*Pomorskie Zrzeszenie LZS Gdańsk
3. Termin i miejsce: 12.09.2018 godz. 16.00. Stadion Miejski w Sztumie
ul. Tadeusza Kościuszki 2 82-400 Sztum
4. Zasady udziału: W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy
z rocznika 2004 i starsi/od 14.30 zawody dla dzieci
5. Konkurencje: K: 100, 80 m płotki, 400m, 600 m mł. 1 mila,
skok w dal, skok o tyczce
M: 100, 110 płotki,400m, 1000 mł. 1 mila, 3000 seniorów i weteranów, skok w dal, skok o tyczce
W biegu na 100 m K i M biegi eliminacyjne i 6-osobowe finały, pozostałe konkurencje biegowe w seriach na czas
Konkurencja zostanie przeprowadzona przy zgłoszeniu minimum trzech zawodników w wyznaczonym terminie do 8 września b.r. i potwierdzeniu udziału w konkurencji na bramce.
6. Zgłoszenia: Zgłoszenia elektronicznie od 25 lipca do 8 września
http://domtel-sport.pl/zgloszenia/
oraz drogą mailową sztum@zantyr.pl
7. Nagrody: Puchary dla trzech najlepszych w każdej konkurencji,
nagrody finansowe lub rzeczowe przyznawane będą pod warunkiem startu trzech osób w kategorii wiekowej.
Nagrody podamy do dnia 5 września 2018r.
8. Uwagi końcowe: Za aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie
startujących zawodników/muszą mieć/ odpowiada zgłaszający do zawodów klub. Oplata startowa 10 zł od osobostartu, płatne w biurze zawodów.
Program minutowy podany zostanie w dniu 10 września. Zawodnicy startują w swoich numerach startowych. Organizator zapewnia numer tylko w razie braku własnego lub numerów powtarzających się w zgłoszeniach. Obowiązek zgłaszania się zawodników przy bramce na 15 minut przed konkurencją do wyprowadzenia. Dla wszystkich uczestników pamiątkowy znaczek oraz kiełbasa z grilla i napoje. Wszystkie informacje pod numerem 608 038 472
Uwaga: Udział w V Mem. W. Murawskiego jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika zawodów w materiałach promocyjnych sponsorów i organizatora tej imprezy.
Organizator LKS Zantyr