Projekt startów LA młodzieży Zantyra…

Przedstawiamy w załączeniu projekt startów młodzieży sekcji LA LKS Zantyr Sztum w II półroczu 2020 na bieżni i w przełajach w zawodach rangi mistrzostw Polski, LZS, LDK, Czwartków LA, mistrzostw makroregionu pomorskiego, mistrzostw Pomorza i mityngów kwalifikacyjnych LA w kategorii juniorów, juniorów mł, młodzików oraz dzieci..