Projekt programu minutowego!!!

Przedstawiamy poniżej projekt programu minutowego Okręgowego Mityngu LA w Sztumie w dniu 20 czerwca 2020 r. Przypominamy, że wszyscy uczestnicy mityngu musza złożyć w dniu zawodów przy wejściu na stadion poniższe oświadczenie/niepełnoletni podpisane przez Rodziców/