Program minutowy Pow. Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady w LA w Sztumie!

Przedstawiamy projekt programu minutowego Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady w Lekkiej Atletyce na stadionie miejskim w Sztumie -15 maja b.r. godz. 10.00

 

Program minutowy Pow.Igrz. i Licealiady

PROGRAM MINUTOWY POW. IGRZYSK MŁ. SZKOLNEJ I LICEALIADY W LA SZTUM 15 MAJA 2018
10.00 Otwarcie zawodów
10.05 100 m K G + L el Kula M G /5 kg/ +L/6 kg/
10.20 100 m M G + L – el
10.35 2000 m M G w dal K G + L
10.45 1500 m M L kula K- G / 3kg/+L/4 kg/
10.55 100 m F K G 6 osobowe
11.00 100 m F K L j.w.
11.05 100 m F M G j.w.
11.05 100 m F M L j.w.
11.15 300 m K G
11.25 300 m M G oszczep M G/600/+ L/800/
11.35 400 m K L w dal M G + L
11.45 400 m M L
11.55 600 m K G oszczep K G/500/ + KL/600/
12.05 600 m M G
12.15 800 m K L
12.20 800 mML
12.30 1000 m K G
12.40 1000 m M G
12.50 sztafefy 4 x 100 m G i L K i M
W kon kurencjach technicznych/ wdal i rzuty wszyscy zawodnicy mają po 4 próby/
Do finału na 100 kwalifikuje się 6 zawodni/czek/ i /ków/ z najlepszymi czasami z eliminacji
Wręczenie medali dla trzech pierwszych zawodników w każdej konkurencji po zakonczeniu ńczeniu
wszystkich konkurencji
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej to dawna nazwa Gimnazjady/stąd jeszcze w programie oznaczenia G/
VI klasy SP i II i III Gimnazjum rocznik 2004–2002/ Licealiada rocz. 1988 i mł.
Powiat ma 5 miejsc na Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Słupsku w dniu 23.05.2018/numery