Program Mistrzostw LDK U-12 i U-14 w Słupsku!

Program Mistrzostw LDK U-12 i U-14 w Słupsku. Wyjazd sztumskiej ekipy/niestety/ sobota 6.30. Zbiórka przy Urzędzie Miasta i Gminy Sztum.