Program minutowy zawodów LA dzieci w Sztumie w dniu jutrzejszym!

PROGRAM MINUTOWY „PIKNIK LEKKOATLETYCZNY O UŚMIECH DZIECKA”

SZTUM 31.05.2017 – 13.00

13.00 – otwarcie zawodów, wspólne zdjęcie

13.05 – 60 m dz. – klasy IV, V, VI,     p. palantowa chł. kl. IV,V, VI;   wzwyż chł. kl. IV,V,VI

13.15 – w dal dz. – klasy IV, V, VI

13,30 – 60 m chł – kl. IV, V, VI

14.00 – 300 m dz. kl. IV,V,VI              wzwyż  dz. kl. IV,V,VI;             w dal chł. Kl. IV, V, VI

14.15 – 300 m chł. kl. IV,V,VI             p .palantowa. dz. kl. IV, V, VI

14.30 – 600 m dz. Kl. IV,V,VI

14.45 – 600 m chł.

Program minutowy może ulec zmianie, w zależności od ilości startujących

Zawodnik ma prawo do udziału w dwóch konkurencjach biegowych i dwóch technicznych, jeżeli nie koliduje z programem minutowym.

W konkurencjach biegowych serie na czas, w skoku w dal i piłce palantowej po trzy próby.

Pierwsza wysokość skoku wzwyż zostanie ustalona przed rozpoczęciem konkursu.

Dla trzech najlepszych w każdej konkurencji i poziomie wiekowym/klasy/ – słodkie upominki, dla wszystkich słodycze, napoje, medale, kiełbaska z grilla.

Sędzią głównym będzie Marcin Chańko.