Poznaj historię sztumskiej LA!!!

Zapraszamy do zapoznania się z historią sztumskiej LA w kwietniowym numerze Informatora Sztumskiego.