Pożegnaliśmy jednego z nestorów sportu sztumskiego.!

Odszedł wspaniały człowiek, przyjaciel Jerzy Dobis. Pożegnaliśmy /dziś/ jednego z nestorów sportu sztumskiego. Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w ostatnich latach istnienia Powiatu Sztumskiego w układzie woj. Gdańskiego/do czerwca 1975 – inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Powiatowego/. Współzałożyciel PLKS Sztum i LKS Znicz Sztum.1974/5/Świetny organizator, działacz, od niego uczyłem się abecadła sportowego. Organizowaliśmy duże zawody, Powiatowe Igrzyska Szkolne w Dzierzgoniu/1973/ i w Sztumie/1974/, Wojewódzką Spartakiadę LA, duże zloty turystyczne, itd…Cześć Jego Pamięci. Serdeczne wyrazy współczucia dla całej Rodziny. Ryszard Mazerski.