Podziękowania !!!

Podziękowania dla wszystkich członków Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Zantyr Sztum, którzy w dniu wczorajszym wzięli udział w Sprzątaniu Świata w Sztumie organizowanego przez pracowników sztumskiego samorządu z Burmistrzem Miasta i Gminy Sztum Leszkiem Taborem na czele! fotorelacja: https://photos.goog