Podsumujmy krótko mijający tydzień…!

Mijający tydzień dla zawodników i członków klubu, mimo pandemii i rygorów sanitarnych był owocny i udany pod względem aktywności fizycznej, jak i osiągnięć sportowych:

Kto na pierwszym planie po lewje stronie???