Po udanym memoriale W.Murawskiego!!

VI Mem. Wiesława Murawskiego w Sztumie pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum przechodzi do historii, jako bardzo udany, rekordowy i na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym oraz wsparciu wielu podmiotów.  Wielu medalistów mistrzostw Polski z Pawłem Wiesiołkiem/Warszawianka/. olimpijczykiem i wielokrotnym mistrzem Polski w wielobojach, udział zawodników z Jordanii /podopiecznych trenera A. Szpalerskiego, pierwszy konkurs w rzucie oszczepem niepełnosprawnych z Agnieszką Borowską itd. To wszystko za sprawą darczyńców, partnerów i wielu osób zaangażowanych w przeprowadzenie tej imprezy oraz wolontariatu. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim partnerom i darczyńcom/wykaz poniżej/ oraz wszystkim, którzy poświęcili swój prywatny czas:

 • Andrzej Murawski z Rodziną oraz Danuta Murawska z córką Izą
 • Agnieszka Borowska – szefowa biura zawodów
 • Bogdan Owsiany z żoną Marią i ekipą pracowników SCK
 • Andrzej Belzyt – przygotowanie i wydanie nagród
 • Iwona i Krzysztof Burczyk – logistyka i sprzęt do wydania wyżywienia
 • Jacek Pajda z całym zespołem sędziowskim, w tym klasy międzynarodowej
 • Piotr Piesik – doskonała spikerka
 • Zygmunt Słupecki i Roman Szulc – wyżywienie uczestników
 • Elżbieta Czerkies i Bogdan Cebula – biuro zawodów i finanse
 • Sławomir Wiechowski – zdjęcia
 • Marlena i Piotr Nowosielscy
 • Irena i Jan Kołpak oraz Ryszard Olszewski
 • Marcin Chańko z wolontariatem z Zespołu Szkół
 • Barbara Gruszka i Barbara Krawczykowska
 • Maria i Ryszard Mazerscy

Podziękowania za udział dla Gości: Józefa Sarnowskiego – wicemarszałka Województwa Pomorskiego, Marka Fostiak – vice prezesa PZLA, Piotra Klechy – Przewodniczącego Pomorskiego LZS, Czesława Oleksiaka – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie, Ryszarda Wirtweina -z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, Jerzego Smolarka – dyrektora SKLA Sopot/sztumianina/, Stanisława Walczaka – nestora sportu sztumskiego, radnych Miasta i Gminy Sztum oraz Powiatu Sztumskiego, wielu trenerów z Zbigniewem Rolbieckim-trenerem kadry bloku wytrzymałościowego PZLA, przedstawicieli sponsorów. Podziękowania dla Straży Miejskiej w Sztumie za pomoc w zabezpieczeniu parkingów, za zabezpieczenie medyczne Firmy Lesława Olszewskiego i wszystkim bezimiennym pomagającym w przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów. Dziękujemy wszystkim znajomym Wieśka oraz wszystkim kibicom i tym wszystkim bez których nie było by imprezy – wszystkim zawodników, trenerom i nauczycielom uczestniczącym w memoriale.