Od jutra masaż!!!

Zapraszamy członków LKS Zantyr Sztum na masaże sportowe do Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Sztumie u. Reja 12 – dawny „Mhttp://zantyr.pl/dwa-tygodnie-do-zakonczenia-g-prix/#more-44839edyk” w następujących terminach – są to poniedziałki od 16.30 –

  • 17 i 24 lutego
  • 9 i 23 marca
  • 6 i 20 kwietnia Dyrekcja, Cezary Nenczak i słuchacze zapraszają!!!