Nauka pływania rozpoczęta!!!

Nauka dla dzieci na kąpielisku w Sztumie rozpoczęta. Realizowana po raz dwunasty i finansowana ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2016. Zajęcia od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do 11.00 na plaży i kąpielisku miejskim w Sztumie. !!!

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES