Nauka pływania dla dzieci zakończona!

      W dniach od 01.07.2020 – 31.07.2020  zostały zorganizowane i przeprowadzone przez Klub Sportowy Zantyr  zajęcia sportowe w ramach nauki pływania dla dzieci  z Miasta i Gminy Sztum.

Celem głównym zajęć było:

–  upowszechnianie aktywności fizycznej  dzieci w środowisku wodnym

– nabywanie przez nie podstawowych umiejętności pływania

–   uświadomienie dzieciom i rodzicom  korzyści zdrowotnych jakie pociąga za sobą umiejętność pływania.

     Zajęcia odbywały się zgodnie z założonym programem i  harmonogramem  od poniedziałku do piątku od godziny 9 do 11 z  podziałem na grupy. Instruktorami nauki pływania i opiekę nad dziećmi sprawowali Marek Zarański – ratownik oraz Iwona Burczyk nauczyciel wychowania fizycznego. Podczas tych zajęć uczniowie poznawali  przede wszystkim tajniki umiejętności pływackich. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w lekcjach , z niecierpliwością czekały na kolejne zajęcia,  Udział w tym programie dał dzieciom nie tylko  możliwość nauki pływania , ale także aktywnego spędzania czasu wolnego i wspaniałej zabawy. Ćwiczenia w formie zabawowej dostarczały wiele radości i satysfakcji . zajęcia w wodzie rozbudziły u dzieci potrzebę uczestnictwa w tej formie aktywności ruchowej . Dzieci nauczyły się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z akwenów wodnych . Wspólne zabawy w formie torów przeszkód, wyścigów rzędów i inne , integrowały uczniów  a nawet rodziców. Zajęcia dały możliwość nabycia podstawowych umiejętności pływackich w rożnych stylach, rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zapobiegania wadom postawy, zachęciły także do systematycznego uprawiania sportu  w czasie wolnym od nauki  i aktywnego stylu życia.

Realizacja zajęć podzielona była na 3 etapy z wykorzystaniem sprzętu wodnego makarony i deski:

– etap 1  obejmował opanowanie takich umiejętności jak: zanurzanie głowy, naukę wydechu do wody, ćwiczenia wypornościowe, oraz strzałki,

– etap 2  obejmował  naukę leżenia na piersiach i grzbiecie , proste skoki do wody, oraz podstawowych elementów technicznych stylu do kraula i grzbietu, przede wszystkim ruchów napędowych kończyn dolnych do kraula na grzbiecie i piersiach oraz wydechu do wody.

– 3 etap obejmował  opanowanie podstawowej techniki do kraula na grzbiecie i na piersiach, nauki stylu do żabki, przede wszystkim pracy nóg, skoki do głębokiej wody, oraz elementy nurkowania w głąb.

Ponadto podczas zajęć odbyły się 2 pogadanki  na temat „Bezpieczna Woda” oraz  „ Jak oszczędzać  zasoby wody”.  Uczestnicy wzięli udział w quizie, konkursach i otrzymali upominki związane z wodą w ramach programu Aktywni Błękitni realizowanym w Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie.

Dzieci wspólnie z rodzicami podczas zajęć mieli możliwość skorzystania z rowerków wodnych , co było uatrakcyjnieniem zajęć i bardzo ucieszyło dzieci.

Ze względu na panującą pandemię COVID 19 , w tym roku nie odbył się wyjazd do Aqaparku a zajęcia prowadzone były zgodnie z przepisami dotyczącymi rozprzestrzeniania się pandemii , zapewnione były środki dezynfekujące do rąk i sprzętu wodnego.

Podsumowaniem zajęć były mini zawody pływackie dla wszystkich uczestników. Dzieci otrzymały dyplomy ukończenia Letniego Kursu  Nauki Pływania , medale, upominki oraz lody.

Iwona Burczyk

Marek Zarański

Wyniki zawodów pływackich na zakończenie  nauki pływania dla dzieci  w Sztumie – 31.07.2020

Grupa dziewcząt zaawansowana

 1. Wensierska Maria
 2. Ścira Julia
 3. Wojtysiak Maja
 4. Pobran Antonina

Grupa chłopcy zaawansowana

 1. Izdepski Konrad
 2. Spiżewski Tymoteusz
 3. Piórkowski Damian
 4. Janasiak Borys
 5. Legal Igor

Grupa  młodsza  dziewcząt

 1. Sawicka Lilia
 2. Frąckowiak Marcelina
 3. Bogalecka Gabriela
 4. Zacharska Marcelina
 5. Kusztal Agata
 6. Rutkowska Dominika
 7. Jurkowska Julia

Grupa starsza dziewcząt

 1. Sroka Justyna
 2. Weiss Lena
 3. Weiss Kalina
 4. Ćwiklińska Luiza
 5. Pychańska Kinga

Grupa młodsza chłopców

 1. Rozwadowski Jan
 2. Frąckowiak Michał
 3. Mantoufel Sebastian
 4. Legal Kuba
 5. Wojtacki Adrian
 6. Olszewski Igor
 7. Cebula Karol

Grupa najmłodsza dziewcząt z przyrządem

 1. Piotrowska Maria
 2. Wojtysiak Julia
 3. Kurowska Zofia
 4. Rozwadowska Oliwia
 5. Sroka Blanka

Grupa najmłodsza chłopcy z przyrządem

 1. Kowal Tymon
 2. Bartoszewicz Kamil
 3. Wiktoruk Marek
 4. Wiktoruk Kuba
 5. Sroka Bartosz

Wszyscy otrzymali medale, słodycze, gadżety, dyplomy a pierwsze trójki upominki.

Dziękujemy instruktorom nauki pływania Pani Iwonie Burczyk i Panu Markowi Zarańskiemu za super przeprowadzenie całego zadania z zawodami włącznie i Panu Krzysztofowi Burczykowi za logistyczne i sprzętowe wsparcie.

„Zadanie finansowane ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2019