Nauka pływania dla dzieci zakończona!

Sprawozdanie z realizacji zajęć z nauki pływania  dla dzieci w ramach  zadania finansowanego ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2020..Fotorelacja Pani Marzeny z zakończenia https://photos.

Wspólna fotka uczestników nauki pływania…