Nauka pływania dla dzieci na kąpielisku miejskim w Sztumie w pełni!!!

Nauka pływania dla ok. 80 dzieci na kąpielisku miejskim trwa! Zadanie finansowane ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2017, realizowanego przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum pod nazwą” żyj zdrowo i wzorowo-uczęszczając na pozalekcyjne zajęcia sportowe.”Na zakończenie nauki pływania prowadzonej przez Iwonę Burczyk i Marka Zarańskiego, odbędą się tradycyjne amatorskie zawody pływackie w dniu 29 lipca  godz. 10.00 a 31 lipca wyjazd do Aquaparku w Redzie. Kilka zdjęć z tych zajęć!!!