Nauka pływania dla dzieci!!!

Będą utworzone 4 grupy po 12 dzieci od 7 do 12 lat z terenu Miasta i Gminy Sztum.

 Nie będzie oficjalnego, zbiorowego otwarcia wydarzenia. Naukę pływania prowadzić będą, jak w roku ub. doświadczeni instruktorzy Iwona Burczyk i Marek Zarański/ponadto ratownik WOPR/. Zapisy u Pani Iwony Burczyk tel. 664 732 569 codziennie od 18.00 do 20.00. Obowiązuje bezwzględnie podany limit 48 dzieci, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Obowiązywać będą zgody Rodziców /opiekunów oraz specjalne przygotowane oświadczenia o stanie zdrowia. Więcej podamy wkrótce, po zamknięciu listy. Dodatkowe informacje  tel. 608 038 472.

Zadanie finansowane jest ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i  Gminy Sztum na rok 2020