Nagroda Burmistrza za pasję!

W dniu dzisiejszym miałem przyjemność odebrać podziękowanie i nagrodę za działalność, szczególne zaangażowanie i prace na rzecz popularyzacji lekkiej atletyki, NW, organizację krajowych i międzynarodowych sportowych przedsięwzięć oraz promocję Miasta i Gminy Sztum w kraju i za granicą. Z LKS Zantyr otrzymali również Jan Kołpak za wysokie osiągnięcia i popularyzację Nordic Walking oraz promocję Sztumu i Bartosz Mazerski za zdobycie Korony Maratonów Ziemi, jako 18 Polak i promocję Sztumu. Nagrody otrzymali działacze KS Victoria/nieobecni i piłkarze Olimpii Sztum Dziękujemy za uznanie i docenienie naszej działalności przez samorząd.

Podziękowania, które otrzymałem na Sesji Rady Miasta z rąk Pana Burmistrza Leszka Tabora i Przewodniczącego Rady Miejskiej Czesława Oleksiaka kieruje bezpośrednio/ powiedziałem na sesji i dzisiejszym zebraniu Zarządu klubu/ dla wszystkich z którymi współpracuje, chcą współpracować/lista jest bardzo długa/  w zakresie sportu, rekreacji, promocji Sztumu organizacji wielu imprez dla sztumskiego społeczeństwa i nie tylko. W pojedynkę nic albo bardzo nie wiele można zdziałać. Jeszcze raz dziękuje!

Ryszard Mazerski /Foto J. Ryszkowski/