Wielomecz LA Markusy – Kwidzyn – Mikołajki – Czernin -Sztum w Sztumie!

Zapowiedź

czwórmeczu lekkoatletycznego  Kwidzyn – Mikołajki Pom-Czernin -Sztum

  1. Cel

– popularyzacja lekkiej atletyki 

  1. Organizator

– Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum, Sztumskie Centrum Kultury przy wsparciu samorządów

  1. Termin i miejsce

            – 21 czerwca godz. 12.00 – stadion miejski w Sztumie

  1. Program i prawo startu:

              – Dziewczęta – 60 m, 600 m, w dal, p. palantowa, sztafeta szwedzka 100, 100,                   300, 400 m

              – Chłopcy – 60 m, 1000 m, w dal, p. palantowa, sztafeta szwedzka 100, 200,                        300, 400 m;

        Zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach – 1  biegowej i 1 technicznej +                 sztafeta

       Każda reprezentacja może wystawić maksymalnie po 3 zawodników do                          konkurencji oraz po 2 sztafety składających się z uczniów szkół podstawowych         rocznik 2004 i mł.

       W konkurencjach technicznych-4 próby, w biegu na 60 m-eliminacje i 6-osobowy          finał

  1. Punktacja – punktowanych będzie 6 pierwszych miejsc wg klucza –  1 m -7 pkt, 2 m –5 pkt,    3 m –4 pkt, 4 m – 3 pkt, 5 m – 2 pkt, 6  m – 1 pkt, zarówno konkurencje indywidualne, jak i sztafety
  1. Dla najlepszych medale, dla wszystkich napoje, słodycze
  2. Imienne zgłoszenia do konkurencji z rocznikiem obowiązkowo do 19 czerwca do 12.00  ryszardm@poczta.onet.pl

                        Zapraszamy do udziału i kibicowania                             

                                                                                                           Organizatorzy