LKS ZANTYR Sztum na 100 – lecie Niepodległości!!!

Zapraszamy do udziału i kibicowania!!!

Autorka projektu A.Borowska. Dziękujemy!!!