Liczne imprezy w X-leciu LKS ZANTYR!

]}]]]]]]Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum w swoim dziesięcioleciu działalności zorganizował bardzo wiele imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztumu, Powiatu Sztumskiego i całego kraju, dla wszystkich, niezależnie od wieku i możliwości, przy wsparciu samorządów, wielu sponsorów oraz licznych współorganizatorów, partnerów i wolontariatu:

 • 9 biegów z 25 Sztumskich Biegów Solidarności 3 Maja
 • 10 biegów z 17 Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych
 • Puchar Pomorza w Nordic Walking
 • Zawody LA o Memoriał Wiesława Murawskiego
 • Międzywojewódzkie Biegi Przełajowe i Mistrzostwa Okręgu
 • Mistrzostwa Województwa SZS w Biegach Przełajowych
 • Czwartki Lekkoatletyczne
 • Mistrzostwa Miasta i Gminy Sztum w Nordic Walking/4/
 • Mistrzostwa Powiatu Sztumskiego w Nordic Walking/5/
 • 10 edycji nauki pływania dla dzieci
 • 10 edycji Amatorskich Zawodów Pływackich
 • 3 imprezy z cyklu Sztumski Aquathlon
 • Wiosenne i Jesienne Biegi o Mistrzostwo M i G Sztum
 • Mistrzostwa LKS ZANTYR w Biegach Przełajowych
 • Rajdy Rowerowe
 • Spływy Kajakowe
 • Bardzo liczne marsze rekreacyjne Nordic Walking od 2008 r
 • i wiele innych

Zamieszczamy zdjęcia z jednego z biegów Grand Prix Sztumu, proszę o podanie na faceboku, jaki numer biegu i edycji, dokładną datę. Będzie nagroda w dniu 12 XII.

normal_Ibieg_(1)normal_Ibieg_(50)normal_Ibieg_(10)normal_Ibieg_(26)normal_Ibieg_(25)normal_Ibieg_(30)normal_Ibieg_(20)normal_Ibieg_(22)normal_Ibieg_(37)normal_Ibieg_(48)normal_Ibieg_(45)normal_Ibieg_(47)normal_Ibieg_(28)normal_Ibieg_(14)normal_Ibieg_(43)normal_Ibieg_(31)normal_Ibieg_(7)normal_Ibieg_(24)