Kurs na sędziów LA rozpoczęty!!!

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Wykładowcy Henryk Fiedorowicz/ z prawej/ i Jan Tarnawski/ z lewej strony/

W dniu dzisiejszym staraniem Lekkoatletycznego Klubu Sportowego ZANTYR Sztum w sali Zespołu Szkół w Sztumie rozpoczął się kurs na kandydatów na sędziów LA. Przybyło trzydzieści osób wywodzących  się z grona  trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego, zawodników, działaczy oraz uczniów ZS w Sztumie i ZSZ Barlewiczki. Zajęcia i wykłady prowadzili znani sędziowie, posiadający specjalistyczne, centralne licencje w rzutach i skokach: Henryk Fiedorowicz /Przewodniczący Wojewódzkiego Kolegium Sędziów Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki w Gdańsku/ oraz Jan Tarnawski.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

 Kolejne spotkanie w dniu 17 grudnia b.r. w sali ZS w Sztumie. Kto nie mógł być w dniu dzisiejszym a chciałby być sędzią LA  zapraszamy 17 grudnia. Zajęcia prowadzone będą przez równie świetnych specjalistów w tym zakresie M.Jakubowskiego i J.Lisa.

Podziękowania dla Zespołu Szkół w Sztumie za udostępnienie pomieszczeń a Marcinowi Chańko za przygotowanie spotkania!!!

Ostatni kurs sztumskich sędziów LA  był w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku!