Który medal na XXVII Bieg 3 Maja?

A właściwie, który uchwyt przy medalu Państwo akceptują???

sztum