Kolejny lider sztumskich biegaczy….!!!

Nie dawno informowaliśmy o liderze sztumskich biegaczy pod względem liczby startów Bogdanie Cebuli i Jego ogromnej pracy statystycznej. Tym razem podajemy za Bogdanem lidera sztumskich biegaczy pod względem największej liczby miejsc na podium. To Bartosz Mazerski, udokumentowane przez Bogdana 454 starty od 1993, w tym 357 razy na podium – 224 na I m; 90 na II m i 43 na III m. Będziemy pokazywać dorobek następnych 130 biegaczy LKS Zantyr Sztum/obecnych, byłych/, i pokazywać ogrom pracy Bogdana Cebuli. Dziękujemy!!!