Kolejne zapowiedzi LKS Zantyr i zaproszenie do udziału w Senioradzie w Skarszewach!

Zaproszenie do udziału w SENIORADZIE w Skarszewach – 27 lipca. Wspólny wyjazd ze Sztumu -8.00!!

W tym tygodniu  mieszkańców Miasta i Gminy Sztum oraz zawodników LKS Zantyr Sztum czeka udział w :

  • Pucharze Regionalnym w Nordic Walking w Wągrowcu / G i M. Malinowska, J. Kołpak/
  • Biegu św. Jakuba w Lęborku/M.Tuwalska, M.Klonowski, Marchewka oraz N. Ruchlewicz, R. Chetnik, Śrutkowski                      Ponadto trwa nauka pływania dla dzieci na kąpielisku miejskim w Sztumie, treningi na stadionie we wtorki i czwartki o 16.30 i soboty – 12.00 oraz treningi seniorów i masters we wtorki i czwartki o 18.00 i niedzielę o 12.00.  W następnym tygodniu zapraszam sztumskich seniorów do udziału w Senioradzie w Skarszewach w dniu 27 lipca b.r. Wspólny wyjazd godz. 8.00, zbiórka przy Urzędzie Miasta i Gminy Sztum. Potwierdzenie udziału do 21 lipca, tel. 608 038 472 z podaniem wybranych dwóch konkurencji z zamieszczonego poniżej regulaminu. Puchary czekają. Nie może zabraknąć przedstawicieli Miast i Gminy Sztum!
  • Regulamin poniżej i na lzs-pomorski.pl

Regulamin II WOJEWÓDZKIEJ „SENIORADY”
O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Skarszewy, 27 lipca 2019 r.
1. CEL:
 Popularyzacja rekreacji i sportu masowego wśród seniorów z kategorii 55+
 Integracja aktywnych seniorów z różnych stron województwa pomorskiego
 Rywalizacja sportowa z zachowaniem zasad Fair Play
 Wyłonienie mistrzów seniorady w kategorii indywidualnych 55+ i 65+
 Promocja aktywnego trybu życia seniorów pn. „Aktywni Seniorzy są szczęśliwi”
 Rozpowszechnianie wśród seniorów lekkoatletycznego ruchu weterańskiego w województwie pomorskim
2. ORGANIZATORZY:
 Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Gdańsk
 Urząd Gminy Skarszewy
 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skarszewach
 Skarszewskie Centrum Sportu
3. PARTNERZY:
 Rada Gminna Zrzeszenia LZS w Skarszewach
 OSP Skarszewy
4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
 Seniorada odbędzie się 27 lipca 2019 r. ( sobota ) w Skarszewskim Centrum Sportu (hala i tereny wokół)
 Przyjazd zawodników i grup zorganizowanych – godzina 9:00
 Uroczyste otwarcie seniorady – godzina 9:30
 Rywalizacja sportowa odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych rocznik 1964 – 1955 (55+) oraz 1954 i starsi ( 65 + ). Zawodnicy rywalizować będą z podziałem na płeć.
5. ZGŁOSZENIA
 Warunkiem przyjęcia do zawodów jest zgłoszenie zawodników do dnia 24 lipca (środa) – na adres e-mail: gosir@skarszewy.pl lub pod nr telefonu 58 588 07 00
 Każda/y zawodniczka/zawodnik zobowiązany jest dostarczyć w dniu zawodów organizatorom potwierdzenie z własnoręcznym podpisem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w konkurencjach sportowych podczas seniorady.
6. KONKURENCJE SPORTOWE I SPOSÓB ICH ROZGRYWANIA
Rywalizacja sportowa odbywać się będzie w dwóch kategoriach 1964-1955 (55+) oraz 1954 i starsi (65+). Zawodnicy będą rywalizować z podziałem na płeć. Do określonej kategorii zalicza się uczestnika, który osiągnął w/w kategorię wieku w przed dzień zawodów tj. 27 lipca. UWAGA ! Nieprawidłowe zgłoszenie zawodnika do kategorii skutkować będzie dyskwalifikacją. Z tego względu należy przy zgłoszeniu podać datę urodzenia uczestnika.
Każdy z uczestników seniorady może wziąć udział w maksymalnie dwóch konkurencjach z poniższej listy !!!
 Bieg na 50 metrów z przeszkodami kobiet i mężczyzn ze startu niskiego (nawierzchnia trawiasta) – bez biegów eliminacyjnych – czas decyduje o miejscu w danej kategorii wiekowej. Przeszkodami w biegu będą: niskie płotki oraz pachołki.
 Rzut ringiem – 5 kółek ringo (pięć pachołków na które wrzucamy ringo) z odległości 3,5 metra (o miejscu decyduje suma punków – przy równej ilość punktów przeprowadzone zostaną dogrywki wraz z wydłużeniem odległości rzutów).
 Slalom z piłkami do piłki nożnej na czas – zawodniczka/zawodnik pokonuje dystans ok. 30 metrów z piłką prowadząc ją stopą między pachołkami, następnie z odległości 6 metrów oddaje strzał do pustej bramki od unihokeja, po celnym strzale biegnie na linie startu bez omijania pachołków i wykonuje to samo z drugą piłką. Jeśli strzał na bramkę był niecelny powtarza strzał do skutku. Liczy się czas wykonania zadania.
 Rzut piłką lekarską (za siebie, przez plecy, nad głową) – kobiety rzucają piłką o wadze 2 kg, mężczyźni 3 kg. Każdy uczestnik oddaje trzy rzuty, po czym najdłuższy rzut jest mierzony i zapisywany przez sędziów.
 Bieg sprawnościowy – zawodnik staje na linii startu. Na sygnał start biegnie do drugiej linii (odległość 10 metrów) podnosi z koła klocek, po czym wraca na linię startu, gdzie kładzie klocek w kole (klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi klocek i wraca kładzie go ponownie w kole. Liczy się czas wykonania zadania.
 Rzut piłką palantową do celu- zawodnik/zawodniczka oddaje 6 rzutów z odległości 7 metrów w patelnie wiszącą na bramce. Suma punktów decyduje o zajętym miejscu – w przypadku równej ilości punktów decyduje dogrywka między zainteresowanymi zawodnikami/zawodniczkami.
 Rzut woreczkiem lekarskim do wiadra – rzut do wiadra wykonujemy z odległości 6 metrów. Do dyspozycji mamy 6 worków. Liczba worków w wiadrze decyduje o zwycięstwie.
 Marsz Nordic Walking – przeprowadzony na dystansie około 2 km – tereny koło hali SCS.
KONKURENCJE BĘDĄ ROZGRYWANE NA TERENIE SKARSZEWSKIEGO CENTRUM SPORTU, A W PRZYPADKU ZŁYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH ZOSTANĄ ROZEGRANE NA HALI
7. ZASADY FINANSOWANIA
 Koszty organizacyjne – opłaty sędziowskie, nagrody i pamiątkowe medale za udział w zawodach, opiekę medyczną i obsługę techniczną zapewniają organizatorzy. Zawodnicy są ubezpieczeni od NW
 Koszty dojazdu pokrywają sami zawodnicy, stowarzyszenia, kluby seniora, gminy , itd.
8. NAGRODY
Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal za udział w senioradzie. Pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii i każdej konkurencji otrzymuje dodatkowe duże medale za zajęte miejsca. Nagrody nie odebrane w dniu zawodów, przepadają na rzecz organizatora.
Uczestnicy seniorady otrzymają od organizatora los, który po dekoracji i zakończeniu zawodów brał będzie udział w losowaniu nagród niespodzianek przygotowanych przez organizatora.
9. UWAGI KOŃCOWE
 Zawody sędziują pracownicy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz zawodnicy Klubu Sportowego Wietcisa. Każdy zawodnik musi posiadać strój sportowy i miękkie obuwie (bez kolców).
 W przypadku zgłoszonych protestów weryfikacja zawodników przeprowadzona będzie na podstawie dokumentów tożsamości zawodników (każdy uczestnik musi posiadać dowód osobisty ewentualnie inny dokument tożsamości z aktualną fotografią).
 Prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu zastrzega sobie organizator.
 W przypadku dużego zainteresowania zawodami ogranicza się udział zawodników do 300 startujących – decyduje kolejność zgłoszeń.
 Planowane zakończenie rywalizacji seniorady planowane jest na 14:00
 Zgłoszenie do seniorady oznacza akceptację niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów oraz udostępnianie informacji zawodów. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku do celów promocji i marketingu przez GOSiR w Skarszewach.
 Na miejscu zawodów czynne będą punkty gastronomiczne, gdzie będzie można zakupić kawę, herbatę, ciasto lub słone przystawki – swoje stanowiska będą miały panie z Koła Gospodyń Wiejskich.
 Po zakończeniu seniorady nastąpi wręczenie medali oraz losowanie nagród niespodzianek oraz występ Koła Gospodyń Wiejskich.