Już IV Otwarte Mistrzostwa LKS ZANTYR Sztum w Biegach Przełajowych!

REGULAMIN
IV Otwartych Mistrzostw Lekkoatletycznego Klubu Sportowego „ZANTYR” Sztum w Biegach Przełajowych – Biała Góra 2017
I. Cel:
– popularyzowanie biegania i marszów Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu.
– promocja Miasta i Gminy Sztum oraz Powiatu Sztumskiego.
– integracja wśród członków Klubu.
– Impreza organizowana w ramach obchodów Dni Powiatu Sztumskiego w Białej Górze
II. Organizatorzy:
– Lekkoatletyczny Klub Sportowy „ZANTYR” Sztum przy współudziale Powiatu sztumskiego i Przystani Żeglarskiej w  Białej Górze
III. Termin i miejsce:
– 28 maj 2017 rok, godzina 17.00 – Start i meta na przystani żeglarskiej w Białej Górze.
– Dystans biegu około 8 km.
– Członkowie klubu nie płacą opłaty startowej.
– Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum opłata startowa 10 zł.
– Uczestnicy biegu spoza Sztumu płacą opłatę startową w kwocie 20 zł.
– Opłata startowa na konto LKS Zantyr nr 36 8309 0000 0032 7022 2000 0010 do dnia 25.05.2017 r. lub w dniu zawodów w tej samej wysokości.
– W biegu mogą startować zawodnicy, którzy w dniu biegu mają ukończone 16 lat.
IV. Trasa biegu:
Start przy przystani żeglarskiej w Białej Górze. Trasa w lesie i częściowo po asfalcie.
Trasa biegu będzie oznaczona i zabezpieczona przez sędziów.
V. Program zawodów – kategorie wiekowe, dystans:
15.00 – Wydawanie numerów startowych.
17.00 – Start biegu głównego kobiet i mężczyzn – dystans około 8 km
17.05– Start do marszu  Nordic Walking – ok. 5 km Mistrzostwa Powiatu Sztumskiego
18.15 – Dekoracje biegu głównego i kategorii.
18.30 – Ognisko, poczęstunek, muzyka i świetna zabawa.
– Kategorie kobiet: „open”.
– Kategorie mężczyzn: „open” oraz wiekowe „do 34 lat” , „35 – 49 lat”, „50 – 59 lat”, „60 lat i starsi”.
VI. Zgłoszenia:
Na: https://elektronicznezapisy.pl/
– ew. zgłoszenia udziału w biegu należy przekazywać telefonicznie do 25 maja 2017 r., do Bogdana Cebuli – kom. 607 130 044 lub email – bogdan-cebula@wp.pl . W wyjątkowych sytuacjach, w dniu zawodów, w biurze zawodów do godz.16.30.
VII. Nagrody:
 W biegu głównym „open” kobiet za m-ca I-V puchary i nagrody rzeczowe,
 W biegu głównym „open” mężczyzn za m-ca I-III puchary i nagrody rzeczowe,
 W kategoriach wiekowych mężczyzn za m-ca I-III puchary i nagrody rzeczowe.
 Nagrody nie dublują się.
 W kategoriach wiekowych nagradzani będą tylko zawodnicy LKS „Zantyr” Sztum oraz mieszkańcy Miasta i Gminy w Sztumie.
 Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują na mecie pamiątkowy medal.                        Regulamin Mistrzostw Powiatu w Nordic Walking podamy oddzielnie.
VIII. Postanowienia końcowe:
– Startujemy bez przeciwwskazań lekarskich,
– Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy,
– Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora.
– Zapisz się i wystartuj na pewno warto.
Powyższa impreza to pomysł i autorstwo Sławomira Rozenberga z 2014 roku!
Kontakt:
Adres: LKS ZANTYR, ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum e;mail – sztum@zantyr.pl tel. 607 130 044
Organizatorzy