Jutrzejszy trening dla dzieci i młodzieży oraz obóz sportowy LA w Olecku !!!

Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr Sztum informuje o jutrzejszym treningu dla dzieci i młodzieży na stadionie miejskim w Sztumie o godz. 16.30. Jutro o 16.30 odbędzie się jeszcze jedno spotkanie wszystkich uczestników powołanych na obóz sportowy do Olecka/11-20.08.19/. Dodatkowo zakwalifikowane zostały na obóz: Agata Machnikowska,Maja Wojtysiak, Roksana Rygielska i Magda Majewska. Część oddała już zgody i dokonała wpłat. Mimo to jutro oczekujemy o godz. 16.30 wszystkich wyjeżdżających na obóz zawodników bądź Rodziców czy opiekunów. W przypadku niemożliwości uczestniczenia w spotkaniu-tel. 608 038 472. Informujemy, że bez usprawiedliwionej nieobecności na jutrzejszym spotkaniu zawodnika lub Rodzica/opiekuna / – powołany uczestnik powyższego obozu zostanie skreślony z listy! Lista poniżej:

Lista powołanych uczestników obozu sportowego w Olecku