Jest zielone światło! od dziś treningi na stadionie!

Mimo pandemii z przyjemnością informujemy, że od dziś treningi /4 grupy/ dzieci i młodzieży LKS Zantyr Sztum odbywać się będą na stadionie miejskim w Sztumie z przestrzeganiem wszystkich obowiązujących zarządzeń, procedur oraz dyspozycji wydawanych przez gospodarza obiektu, w/g poniższego grafiku

14.00 -Trener Jacek Pajda – stadion – I grupa/45 min/ – 15 min przerwa

15.00 – Trener Jacek Pajda – stadion – II grupa/45 min/– 15 min. przerwa

16.00 – Trener Bartosz Mazerski – stadion -I grupa -45 min. -15 min. przerwy

17.00 – Trener Bartosz Mazerski -stadion -II grupa – 45 min – 15 min przerwy

16.15 – Trener Iwona Burczyk – I grupa – plaża

17.00 – Trener Iwona Burczyk – II grupa – plaża

Odnośnie sobotnich treningów – informacje wieczorem, grupy Pani Iwony na pewno będą miały trening w sobotę na stadionie.

Prosimy o punktualne przychodzimy na zajęcia na wyznaczone miejsca i godziny /trenujący na stadionie czekają przed bramą w maseczkach, będzie dezynfekcja i dopiero wejście na stadion/, ścisłe przestrzeganie składu grup jak i obowiązujących procedur i dostarczenie w dniu dzisiejszym brakujących zgód Rodziców

Dziękujemy gospodarzowi za przygotowanie obiektu w tych trudnych warunkach dla wszystkich i umożliwienie treningów!!!

Podział na grupy:

Trener Jacek Pajda: grupa pierwsza/godz.14.00: 1. Kwiatkowski Nikodem; 2. Sokalska Weronika; 3. Tyburski Igor; 4. Rygielska Antosia; 5. Korda Oliwia; 6.Ścisłowski Daniel; Grupa druga/g.15.00/: 1. Lewandowski Oskar; 2. Wojtaś  Mateusz; 3. Kowal Hanna; 4. Wiśniewska Kinga; 5. Zaręba Agnieszka; 6. Kucharczyk Sambor
Trener Bartosz Mazerski: grupa pierwsza/g.16.00/-1.Białkowska Maria; 2. Kopczyńska Hanna; 3. Baźmierowska Marcelina; 4. Bojanowska Wiktoria; 5. Śmigowska Nadia; 6. Machnikowska Agata; grupa druga /godz. 17.00 1. Kozakiewicz Roksana; 2. Gejda Ada; 3. Frąckowiak Maciej; 4. Krusińska Kornelia; 5. Browarczyk Oliwia; 6. Sałek Julia
 Trener Iwona Burczyk grupa pierwsza /g.16.15/ – 1. Majewska Magda; 2. Wojtysiak Maja; 3. Rygielska Roksana; 4. Pobran Antosia; 5. Falkowska Weronika; 6. Markowicz Remik. ;  grupa druga /g.17.00/ 1. Kwiatkowski Tymon; 2. Ściślak Ksawery; 3. Puchalski Patryk; 4. Błędowski Kacpe; r5. Wiśniewski Nikodem; 6. Puchalski Bartek

W związku z istniejącą pandemią w trosce o zdrowie wszystkich uczestników prosimy o zachowanie bezpieczeństwa i ścisłe przestrzeganie przepisów, poleceń trenerów.

 Procedury i zasady organizacji treningów od 4 maja 202 roku!

1. Treningi odbywać się będą na stadionie miejskim w Sztumie, gospodarzem jest Sztumskie Centrum, organizatorem LKS Zantyr a w Jego imieniu trenerzy

2. W zajęciach mogą uczestniczyć zawodnicy LKS Zantyr, trenujący przed zawieszeniem zajęć./ /pkt 1 i 2  to LKS Zantyr, poniższe informacje z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.05.2020

3. Treningi mogą być organizowane na sportowych obiektach otwartych takich jak: stadiony lekkoatletyczne, wielofunkcyjne boiska sportowe, w tym do siatkówki, boiska orlik, oddzielnie wyznaczone rzutnie i skocznie, boiska rozgrzewkowe, siłownie zewnętrzne i inne o podobnym charakterze lub w terenie ( las, park/plaża/).

4. W zajęciach grupowych może brać udział jednorazowo, na wyznaczonym obiekcie maksymalnie 6 osób oraz trener. Pobyt w miejscu treningu innych osób, w tym rodziców lub opiekunów jest niedopuszczalny chyba, że administrator obiektu wyznaczy specjalne strefy dla rodziców/ opiekunów na trybunach obiektu. Należy w maksymalny sposób ograniczyć kontakty uczestników zajęć i pracowników obsługi obiektu.

5. Harmonogram zajęć zostaje opracowany w porozumieniu z administratorem obiektu sportowego na podstawie wcześniej zawartego porozumienia. Zalecana jest rezerwacja obiektów  

6. Za transport dzieci na zajęcia odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. Na trasie przemieszczania : dom – trening – dom zawodnicy mają obowiązek używać maseczek i rękawiczek ochronnych zgodnie w aktualnymi wytycznymi epidemiologicznymi.

7. Administrator obiektu lub klub organizujący zajęcia jest zobowiązany w przejrzysty sposób poinformować uczestników i ich rodziców o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji treningów, miejsc parkingowych, dróg przemieszczania, możliwości kontaktu z trenerem itp. Na obiekcie, w widocznym miejscu, powinna być umieszczona tablica informacyjna, na której przedstawiono informacje o obowiązujących procedurach (w ośrodkach i kompleksach sportowych sugerowane umieszczenie procedur w kilku widocznych miejscach, np. przy każdym wejściu na obiekt)

8. Trener prowadzący zajęcia zobowiązany jest posiadać aktualną listę uczestników zajęć do przedstawienia na każde wezwanie obsługi obiektu lub osoby wizytującej.

9. Zajęcia sportowe, wraz z procedurami sanitarnymi trwają mogą trwać do 90 minut. W przypadku dużego zainteresowania zajęciami przez uczestników, trener ma prawo prowadzić zajęcia w dwóch lub nawet w trzech jednostkach treningowych w ciągu jednego dnia z różnymi grupami zawodników. W wyjątkowych sytuacjach związanych z brakiem dostępności do obiektów sportowych, zajęcia można skrócić, jednak nie mniej niż do 45 minut.

10. Uczestnicy zajęć mają całkowity zakaz poruszania się w pomieszczeniach zamkniętych obiektu sportowego. Wskazane jest aby administrator obiektu udostępnił WC z umywalką.

11. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać aktualną zgodę rodziców na udział w zajęciach w okresie zagrożenia epidemiologicznego,.

12. Przed wejściem na obiekt sportowy wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk. Zabieg ten powtarzamy po wyjściu z obiektu. Dozowniki do dezynfekcji zapewnia administrator obiektu lub organizator zajęć.

13. Trener i zawodnik, w trakcie zajęć na obiekcie, nie ma obowiązku stosować maseczki i rękawiczek.

14. Zalecany jest bufor czasowy do 15 minut pomiędzy jednostkami treningowymi w celu bezkontaktowej wymiany grup ćwiczebnych oraz dezynfekcji urządzeń i sprzętu sportowego.

15. W trakcie zajęć zawodników i trenera obowiązuje zachowanie odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie.

16. Zawodnicy i trener przybywają na zajęcia w stroju sportowym. Nie ma możliwości korzystania w szatni depozytowej lub przebieralni.

17. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk w trakcie zajęć, np. w czasie przerw wypoczynkowych, obowiązkowo po kontakcie ze sprzętem sportowym typu płotki, kule, młoty itp. przy korzystaniu z bidonów czy butelek z napojami. Zaleca się aby każdy uczestnik zajęć posiadał swój płyn dezynfekujący.

18. Konieczna jest rezygnacja z procedury podania sobie ręki przy powitaniu i pożegnaniu po zajęciach.

19. Za pełne wykonanie powyższych procedur odpowiedzialny jest trener prowadzący zajęcia.