Irena Szewińska w Sztumie w 1998 roku!!!

J/Pogawędka z Ireną Szewińską/

Jeszcze zdjęcia udostępnione przez Zbigniewa Zwolenkiewicza z pobytu Ireny Szewińskiej w Sztumie i Kwidzynie. Pierwsze dotyczą pobytu Ireny Szewińskiej podczas Wojewódzkiej Inauguracji Dni Olimpijczyka i Wojewódzkich Sztafetowych Biegów Przełajowych w Sztumie w dniu 8 kwietnia 1998 roku!

/Toast z Ireną Szewińską./Z.Zwolenkiewicz/z lewej/ i J. Ciepłucha/ z prawej/ w towarzystwie Ireny Szewińskiej w Parku Miejskim podczas Woj. Sztafetowych Biegów Przełajowych.