Informacje z Letniej Szkoły Pływania!

Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr Sztum informuje, że liczba zapisanych dzieci z Miasta i Gminy Sztum na trwającą naukę pływania dawno przekroczyła planowaną liczbę 60 i wynosi ponad 90. Dla wszystkich dzieci uczęszczających na zajęcia w ramach Letniej Szkoły Pływania na kąpielisku miejskim w Sztumie przewidujemy:

  • zawody pływackie dla dzieci w dniu 28 lipca – 10-12.00 /regulamin w załączeniu/
  • wyjazd 90 dzieci na baseny odkryte w Fojutowie w dniu 30 lipca godz. 8.00
  • zakończenie nauki pływania w dniu 31 lipca b.r. godz. 10.00

Regulamin zawodów pływ

Zadanie finansowane ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2018