Informacja z PZLA!!!

LKS Zantyr Sztum
 
„Polska lekkoatletyka w 2020 roku została poddana bardzo trudnej próbie, którą dzięki Waszemu zaangażowaniu możemy uznać za zakończoną sukcesami.
Zrealizowaliśmy, zgodnie z ogłaszanymi sukcesywnie rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wszystkie zadania szkoleniowe oraz zorganizowaliśmy wszystkie zaplanowane krajowe imprezy mistrzowskie.
Pragniemy Wam serdecznie podziękować za zaangażowanie i wytrwałość w przygotowaniach, realizacji wydarzeń lekkoatletycznych oraz udział w nich w tej nowej jakże trudnej rzeczywistości 2020 roku.
Dziękujemy i gratulujemy osiągnięć.

Przy tej okazji pragniemy poinformować, że zgodnie z uchwałą Zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie nadawania klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym w lekkoatletyce nie przewiduje się od 2021 roku przyznania licencji klubowej Polskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki Masters.
W związku z powyższym Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki wychodząc z założenia, że mastersi mają takie same prawa do uprawiania lekkoatletyki jak zawodnicy pozostałych kategorii wiekowych oraz uwzględniając prośbę Zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Masters wnosi o umożliwienie osobom, które ukończyły 35 lat i pragną uprawiać lekkoatletykę, zapisywania się do Waszych klubów lekkoatletycznych, do umożliwiania im korzystania z obiektów sportowych dla celów treningowych oraz o występowanie dla nich o licencje zawodnicze PZLA, o ile wyrażą takie oczekiwanie. Mastersi zainteresowani członkostwem w klubie sportowym zobowiązani są do przestrzegania statutu danego klubu oraz przepisów obowiązujących w PZLA.
Hasło Lekkoatletyka dla każdego! jest na dzień dzisiejszy szczególnie aktualne i nie ograniczajmy go tylko do młodzieży, ale dajm y szansę wszystkim, od najmłodszych do najstarszych sympatyków tej dyscypliny i zachęcajmy wszystkie lekkoatletyczne kluby sportowe do umożliwienia im uprawiania ulubionej konkurencji.
Nie ograniczajmy naszych działań na wybraną grupę wiekową, ale w tak trudnych dla wszystkich czasach, a po ich ustaniu tym bardziej twórzmy wielką, wielopokoleniową rodzinę lekkoatletyczną. Zachęcamy do przyjmowania w poczet członków klubu zawodników z kategorii wiekowej weterana, którzy poprzez doświadczenie i przykład wieloletniej systematycznej pracy będą wzorem dla młodszego pokolenia.

W imieniu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
Henryk Olszewski – Prezes PZLA
Hubert Trochimowicz – Sekretarz Generalny PZLA