Informacja z PZLA!!!

Zamieszczamy treść pisma otrzymanego droga mailową z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki z Warszawy!