Gra w boulle dla dzieci w sobotę na plaży w Sztumie!!!

thumb.html boule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN OTWARTYCH ZAWODÓW W BOULEE dla dzieci i młodzieży!

Organizator:  LKS ZANTYR SZTUM i SCK SZTUM

Miejsce: Plaża Miejska w Sztumie

Data: 18.07.2015r. godz. 10-00 (zapisy na miejscu od godz. 9. 30 do 10.00)

Turniej indywidualny z podziałem na kategorie wiekowe bez podziału na płeć:

  •  dzieci do lat 10
  •  dzieci od 11l.  do 16 l.

Podział na grupy wiekowe uzależniony jest od ilości zgłoszonych osób i może ulec zmianie(zniesieniu poszczególnej grupy wiekowej i połączniu z inną grupą)

System rozgrywek „pucharowy” lub w grupach „każdy z każdym” uzależniony od ilości zgłoszonych osób.

Dekoracje po zakończeniu finałów.

Dla wszystkich uczestników słodki upominek, a dla 3 najlepszych w danej kategorii wiekowej -drobne nagrody rzeczowe(upominki) .

INSTRUKTAŻ I OMÓWIENIE ZASAD PRZED ROZPOCZĘCIEM TURNIEJU

Zawody odbędą się bez względu na pogodę. O sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator.

Organizatorzy

?Zadanie dofinansowane ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2015?. w ramach Sportowych Wakacji „Żyj zdrowo i wzorowo-uczęszczając na pozalekcyjne zajęcia sportowe”.