Dziś chłodniej ale na plaży i kąpielisku na nauce pływania tłumnie!

Dziś temperatura nieco niższa i trochę chmur, ale na nauce pływania dla dzieci na kąpielisku i plaży miejskiej w Sztumie prowadzonej przez instruktorów Iwonę Burczyk i Marka Zarańskiego, jak zawsze bardzo liczne grupy spragnionych wody. Rozgrzewka, gry i zabawy, podstawowe elementy pływania itd…


Zadanie finansowane ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2018”