Dziś „Baśkarze” grają w Gniewie!!!

Dzisiaj sztumscy baśkarze jadą na turniej do Gniewu. Zawalczą „O wielki topór kata gniewskiego”.
Warto przypomnieć, że w marcu Przemysław Jastruszewski wygrał turniej w Gniewie i zdobył Miecz Króla Jana III Sobieskiego.

Powodzenia!!!